• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collimation error

  Giải thích VN: 1. trong trắc đạc, hai đường ngắm song song trên danh nghĩa không thể quan hệ góc chính xác với nhau. 2. một góc riêng biệt trong một ra đa gây ra đường ngắm không [[chuẩn. ]]

  Giải thích EN: 1. in surveying, the failure of two nominally parallel lines of sight to have the correct angular relationship.in surveying, the failure of two nominally parallel lines of sight to have the correct angular relationship.2. a particular angle in a radar that causes an incorrect line of sight.a particular angle in a radar that causes an incorrect line of sight.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X