• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aggregation
  sintering
  synthesis
  sự tổng hợp âm thanh
  audio synthesis
  sự tổng hợp ảnh
  image synthesis
  sự tổng hợp chương trình
  program synthesis
  sự tổng hợp cộng tính
  additive synthesis
  sự tổng hợp dạng sóng
  waveform synthesis
  sự tổng hợp hệ thống
  network synthesis
  sự tổng hợp hữu
  organic synthesis
  sự tổng hợp mạng
  network synthesis
  sự tổng hợp nghệ thuật
  synthesis of arts
  sự tổng hợp qua lọc
  filter synthesis
  sự tổng hợp tần số
  frequency synthesis
  sự tổng hợp thời gian
  time synthesis
  sự tổng hợp tiếng nói
  speech synthesis
  sự tổng hợp tín hiệu
  signal synthesis
  sự tổng hợp trừ
  subtractive synthesis

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  synthesis
  sự tổng hợp hữu
  organic synthesis
  sự tổng hợp tân cổ điển
  neo-classical synthesis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X