• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  line broadcasting
  television
  hiệp hội kỹ truyền hình phim ảnh
  SMPTE (Societyof Motion Picture and Television Engineers)
  hiệp hội kỹ truyền hình phim ảnh
  Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE)
  hội các kỹ truyền hình điện ảnh
  Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE)
  sự truyền hình hai chiều
  two-way television
  sự truyền hình mạch kín
  CCTV (closed-circuit television)
  sự truyền hình mạch kín
  closed-circuit television (CCTV)
  sự truyền hình màu
  color television
  sự truyền hình đa kênh
  multichannel television
  sự truyền hình đen trắng
  black-and-white television
  sự truyền hình đơn sắc
  black-and-white television
  sự truyền hình đơn sắc
  monochrome television
  television (TV)
  TV (television)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X