• Thông dụng

  (khoáng chất) Sandstone.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sand rock

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sandstone
  giống sa thạch
  sandstone-like
  sa thạch chịu nước
  hydraulic sandstone
  sa thạch chứa cacbon
  carboniferous sandstone
  sa thạch chứa sắt
  ferruginous sandstone
  sa thạch hạt nhỏ
  fine-grained sandstone
  sa thạch hạt to
  coarse grain sandstone
  sa thạch màu lục
  green sandstone
  sa thạch mica
  mica sandstone
  sa thạch pha sét
  argillaceous sandstone
  sa thạch pha thạch anh
  silica sandstone
  sa thạch pha vôi
  calcareous sandstone
  sa thạch silic
  siliceous sandstone
  sa thạch vỏ
  shell sandstone
  sa thạch vôi
  lime sandstone
  thuộc sa thạch
  sandstone-like

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X