• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  critical defect

  Giải thích VN: Sự phân loại quan trọng nhất của các sai sót sản phẩm; một sai sót làm cho sản phẩm không hoàn toàn phù hợp để phục vụ mục đích đã [[định. ]]

  Giải thích EN: The most serious classification of product defects; a defect that renders the product completely unfit to serve its intended use.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X