• Thông dụng

  Transcendent.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  transcendental
  biểu thức siêu việt
  transcendental expression
  sở siêu việt
  transcendental basic
  hàm siêu việt
  transcendental function
  hàm siêu việt nguyên
  integral transcendental function
  hàm siêu việt cấp
  elementary transcendental function
  hàm số siêu việt
  transcendental function
  thuyết số siêu việt
  theory of transcendental numbers
  mặt siêu việt
  transcendental surface
  mở rộng siêu việt của một trường
  transcendental extension of a field
  mở rộng thuần thúy siêu việt
  purely transcendental extension
  mở rộng thuần túy siêu việt
  purely transcendental extension
  phương trình siêu việt
  transcendental equation
  số hạng siêu việt
  transcendental term
  số siêu việt
  transcendental number
  đường siêu việt
  transcendental curve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X