• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  murmur
  tiếng thổi chức năng
  functional murmur
  tiếng thổi quan
  organic murmur
  tiếng thổi màng tim
  pericardial murmur
  tiếng thổi mỏm tim
  apex murmur
  tiếng thổi ngoài tim
  exocardial murmur
  tiếng thổi phế quản
  bronchial murmur
  tiếng thổi tâm trương
  diastolic murmur
  tiếng thổi thiếu máu
  anemic murmur
  tiếng thổi tĩnh mạch
  venous murmur
  tiếng thổi trong tim
  endocardial murmur
  tiếng thổi van ba
  tricuspid murmur
  tiếng thổi
  inorganic murmur
  tiếng thổi động mạch phổi
  pulmonic murmur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X