• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  assets
  chương mục tích sản
  assets account (s)
  dự trữ tích sản
  assets reserve
  sự định giá tài sản, tích sản
  valuation of assets
  tài khoản tích sản tiêu sản
  assets and liabilities account
  tài sản, tích sản lưu động
  revenue assets
  tài sản, tích sản thương nghiệp
  trading assets
  tỉ suất lãi trên tích sản
  assets-income ratio
  tích sản bất diệt
  non-wasting assets
  tích sản chậm, dài hạn
  slow assets
  tích sản dài hạn
  long lived assets
  tích sản tiền tệ
  money assets
  tích sản tiêu sản
  assets and liabilities
  tích sản, tài sản ngắn hạn
  short-term assets
  tích sản, tài sản không thể chuyển thành tiền mặt
  unmarketable assets
  tổn thất hiện kim hóa tích sản
  loss on realization of assets
  tổng tài sản , tích sản
  total assets

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X