• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  foundation wall

  Giải thích VN: Bức tường gần móng nhất làm nền để xây nên các khối đứng của kết [[cấu. ]]

  Giải thích EN: The vertical wall that lies closest to the foundation and is used to build up other horizontal sections of the structure.

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  thin walled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X