• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ex quay
  giá giao hàng tại cầu cảng đã trả thuế quan
  ex quay duty paid
  giá giao hàng thông quan tại cầu cảng
  ex quay (dutypaid)
  giao hàng tại cầu cảng
  ex quay (dutiesfor buyer's account)
  giao hàng tại cầu cảng (thuế hải quan do bên mua chịu)
  ex quay (dutiesfor buyer's account)
  giao tại cầu cảng (đã nộp thuế)
  delivered ex quay (dutypaid)
  điều kiện giao hàng dỡ miễn phí tại cầu cảng
  ex quay landed terms
  điều kiện giao miễn phí tại cầu cảng
  ex quay terms

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X