• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  board and batten

  Giải thích VN: Lớp ván gỗ hoặc cấu trúc khác các tấm vật liệu rộng hoặc tấm gỗ dán gắn theo hàng dọc với các đường nối được che bằng các thanh [[nẹp. ]]

  Giải thích EN: Siding or other construction having wide boards or plywood sheets mounted vertically with the butt joints covered by battens.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X