• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  gusset stay

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anchor plate

  Giải thích VN: Một vật nặng hình cái đĩa được chôn bằng tông, dùng để giữ các dây cáp [[]], dụ như cở cầu [[treo. ]]

  Giải thích EN: A heavy plate that is buried in concrete and secures a supporting cable, as in a suspension bridge.

  anchor tie
  anchoring plate
  holdfast

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X