• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  countercurrent leaching

  Giải thích VN: Các hoạt động lọc trong đó dung dịch chảy theo các bồn lọc ngược dòng với nhau để chảy vào dòng của chất [[cứng. ]]

  Giải thích EN: A leaching operation in which the solvent flows through a series of leach tanks countercurrent to the flow of the solid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X