• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  feedback

  Giải thích VN: Một phần thông tin đầu ra của hệ thống được đưa trở lại đầu vào của hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: The return of part of the output of a system to the input of the system.

  bộ điều chỉnh thông tin// hồi tiếp
  feedback regulator
  chức năng chuyển đổi // thông tin hồi tiếp
  feedback transfer function
  hệ thống điều khiển // thông tin hồi tiếp
  feedback control system
  phần thông tin hồi // tiếp
  feedback compensation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X