• Thông dụng

  Động từ
  to unite, to unify
  Tính từ
  united

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  common
  hệ đo thời gian thống nhất
  common timing system
  single
  lưu trình thống nhất (tất cả ống chung một hệ)
  single flow (alltubes in series)
  unification
  thuyết thống nhất lớn
  grand unification theory
  thuyết đại thống nhất
  grand unification theory
  thuyết đại thống nhất
  grand unification
  mức độ thống nhất hóa
  degree of unification
  năng lượng thống nhất điện yếu
  electroweak unification energy
  năng lượng đại thống nhất
  grand unification energy
  thống nhất (các) tương tác
  unification of interactions
  unify

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  flat
  giá thống nhất
  flat price
  hoa hồng đã thống nhất
  flat commission
  phí tổn thống nhất
  flat cost
  suất cước thống nhất
  flat rate
  thuế suất thống nhất
  flat tax rate
  unify
  united
  các Tiểu Vương Quốc Rập Thống Nhất
  United Arab Emirates

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X