• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sway brace

  Giải thích VN: Một thanh giằng chéo dùng để chống lại gió, động đất, hay các lực bên ngoài khác. Còn gọi là: [[CROSS-BRACING. ]]

  Giải thích EN: A diagonal brace used to resist wind, earthquake, or other lateral forces. Also, CROSS-BRACING.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X