• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  process facilities
  processing equipment
  thiết bị xử analog
  analog processing equipment
  thiết bị xử dữ liệu tự động
  ADPE (automaticdata processing equipment)
  thiết bị xử dữ liệu tự động
  automatic data processing equipment (ADPE)
  thiết bị xử dữ liệu điện tử
  Electronic Data Processing EquiPment (EDPE)
  thiết bị xử không khí
  air processing equipment
  thiết bị xử từ bảng
  table-top word processing equipment
  thiết bị xử từ logic chia sẻ
  shared logic word processing equipment
  thiết bị xử từ logic dùng chung
  shared logic word processing equipment
  thiêt bị xử từ tích hợp
  integrated word processing equipment
  thiết bị xử tương tự
  analog processing equipment
  treating plant
  thiết bị xử dung môi
  solvent treating plant

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  handling equipment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X