• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  computer-aided design

  Giải thích VN: công cụ kỹ thuật sử dụng các hình vẽ họa tiết tương tác máy tính phác họa các tham biến thể hiện các mẫu đó để xem xét trước khi đi vào sản [[xuất. ]]

  Giải thích EN: An engineering tool using interactive graphics that computes design parameters and displays the design for review prior to fabrication.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X