• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  deadbeat algorithm

  Giải thích VN: Một thuật toán dùng để giảm thời gian chết bằng cách thay đổi điểm thiết lập, với giả sử quá trình sẽ được tạo ra xấp xỉ với hệ thống vị trí ban đầu cộng thời gian [[chết. ]]

  Giải thích EN: An algorithm used to minimize dead time following set-point changes, assuming that the process can be modeled as approximately a first-order-plus-dead-time system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X