• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  Birmingham wire gauge

  Giải thích VN: Tiêu chuẩn cho việc định cỡ dây thép, ráp ống kim loại, làm tấm thép các vật liệu kim loại khác. Tương tự với [[BWG. ]]

  Giải thích EN: A standard for sizing wire, metal tubing, steel sheeting, and other metal materials. Also, BWG.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X