• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  acoustic ceiling
  trần cách âm nhiệt
  thermo-acoustic ceiling
  acoustical ceiling

  Giải thích VN: Trần lớp vật liệu được thiết kế để hạn chế hay hấp thụ âm thanh. ///Giống như cửa cách [[âm. ]]

  Giải thích EN: A ceiling covered with or built of material designed to control or absorb sound. Similarly, acoustical door.

  hệ thống trần cách âm
  acoustical ceiling system
  trần cách âm liên tục
  continuous acoustical ceiling
  trần cách âm treo
  suspended acoustical ceiling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X