• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bent shaft
  crankshaft
  crank
  maniven
  cốt máy (trục khuỷu)
  crank axle
  hộp trục khuỷu
  crank-case
  trục (khuỷu)
  crank cheek
  trục khuỷu
  crank web
  trục khuỷu
  crank bearing
  trục khuỷu chính tâm
  central crank
  trục khuỷu ghép
  built-up crank
  trục khuỷu kép
  double crank
  trục khuỷu lắp ráp
  built-up crank
  trục khuỷu lệch tâm
  off-set crank
  trục khuỷu liền khối
  solid crank
  trục khuỷu ngoài
  outside crank
  trục khuỷu rèn
  forged crank
  trục khuỷu đúc
  cast crank
  vai trục khuỷu
  crank arm
  vai trục khuỷu
  crank cheek
  vai trục khuỷu
  crank web
  đầu trục khuỷu
  crank head
  cranked axle
  crankthrow
  earn shaft
  lever shaft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X