• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  riser

  Giải thích VN: Một vật tự nâng lên hay gây ra những chuyển động nâng lên; cách dùng riêng: tấm ván dọc hay đường dốc giữa các bậc cầu [[thang. ]]

  Giải thích EN: Something that rises or that causes a rising movement; specific uses include:the vertical board or rise between stairs..

  tấm ván đứng
  riser plate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X