• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  water lime

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjutage
  ball cock
  bib
  bib tap
  bibb cock
  bibcock
  cock

  Giải thích VN: Một thiết bị điều chỉnh hay ngăn dòng chảy trong một ống, gồm một chốt thon quay [[được. ]]

  Giải thích EN: A device for regulating or stopping the flow in a pipe, consisting of a taper plug that may be rotated.

  vòi nước (miệng cong)
  bib cock
  vòi nước bẩn
  sludge cock
  vòi nước thông
  straight way cock
  crane
  faucet
  vòi tự đóng (vòi nước)
  self-closing faucet
  flow nozzle
  fount
  spigot
  tap
  water cock
  water hydrant
  water plug
  water tap

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cock
  vòi nước muối
  pickle cock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X