• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  amorpha

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  unorganized

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  amorphic
  amorphous
  bán dẫn định hình
  amorphous semiconductor
  chất rắn định hình
  amorphous solid
  kết cấu định hình
  amorphous structure
  lớp phủ định hình
  amorphous coating
  mảng bộ nhớ định hình
  amorphous memory array
  photpho định hình
  amorphous phosphorus
  vật liệu định hình
  amorphous materials
  vật định hình
  amorphous body
  shapeless
  structureless

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  amorphous
  đường định hình
  amorphous sugar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X