• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blank flow bean
  check valve
  van đóng kiểu lắc (lắp ráp chất dẻo)
  swing-type check valve
  closing cock
  closure valve
  cutoff valve
  shut off baffle
  shut-off cock
  shut-off valve
  van đóng nhanh
  quick-action shut-off valve
  stop cock
  stop valve
  van đóng hơi nước
  steam stop valve
  van đóng vặn xuống
  screw-down stop valve
  stopcock
  water stop
  locomotor
  mất điều hòa vận động
  locomotor ataxia
  maneuver
  manoeuvre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X