• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cutoff slide
  expansion device
  expansion valve
  quá nhiệt van giãn nở
  expansion valve superheating
  ứng dụng van giãn nở
  expansion valve application
  van giãn nở áp suất thấp
  low-pressure expansion valve
  van giãn nở kiểu màng
  diaphragm expansion valve
  van giãn nở nhiệt
  superheat control expansion valve
  van giãn nở nhiệt
  temperature expansion valve
  van giãn nở nhiệt
  thermal-expansion valve
  van giãn nở nhiệt
  thermostatic expansion valve
  van giãn nở nhiệt cân bằng trong
  thermostatic expansion valve with internal equalizing bore
  van giãn nở theo tỷ lệ
  modulating (expansion) valve
  van giãn nở theo tỷ lệ
  modulating expansion valve
  van giãn nở tự động
  automatic expansion valve
  van giãn nở tự động
  constant-pressure expansion valve
  injection valve
  regulating valve
  van giãn nở hạ áp
  low-stage regulating valve
  throttling valve
  valve, expansion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X