• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  densiometer
  microphotometer

  Giải thích VN: Một quang kế thể đo ánh sáng phát ra, truyền qua, hay phản xạ bởi các vật rất [[nhỏ. ]]

  Giải thích EN: A photometer capable of measuring light emitted, transmitted, or reflected by minute objects.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X