• Ébranler; secouer
  Chấn động luận
  ébranler l'opinion
  Tin ấy đã chấn động cả thành phố
  cette nouvelle a secoué toute la ville
  Vibration; commotion; ébranlement; remous; secousse
  Chấn động mặt đất
  vibration du sol
  Chấn động của một trận động đất
  commotion d' un tremblement de terre
  Chấn động thần kinh
  ébranlement nerveux
  Chấn động hội
  remous social
  Chấn động của một cuộc cách mạng
  secousses d' une révolution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X