• Montrer; démontrer; témoigner; prouver
  Điều đó chứng tỏ anh sai
  cela montre que vous avez tort
  Việc ấy không chứng tỏ cả
  cela ne démontre rien
  Thái độ của chị ấy chứng tỏ chị ấy tức giận
  son attitude témoigne la colère
  ông ta muốn chứng tỏ tính trung thực của mình
  il veut prouver sa probité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X