• Plonger; simmerger
  Tàu ngầm lặn xuống
  sous-marin qui plonge
  lặn xuống nước
  poisson qui simmerge das leau
  Se coucher; dispara†tre
  Mặt trời lặn hướng tây
  le soleil se couche à louest
  Mặt trời lặn chân trời
  le soleil dispara†t à lhorizon
  (sinh vật học, sinh lý học) récessif
  Tính lặn
  caractère récessif
  lúc mặt trời lặn
  au coucher du soleil
  mặt trời lặn
  soleil couchant
  người lặn
  plongeur
  sự lặn
  plongée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X