• Rapport; relation; lien
  Quan hệ sản xuất
  rapports de production
  Quan hệ hội
  rapports sociaux
  ít quan hệ với hàng xóm
  avoir peu de rapports avec ses voisins
  Quan hệ nhân quả
  relation de cause à effet
  Quan hệ buôn bán
  relations commerciales
  Quan hệ họ hàng
  lien de parenté
  Termes
  quan hệ tốt với xóm giềng
  être en bons termes avec ses voisins
  De relation; relatif
  Đại từ quan hệ ngôn ngữ học
  pronom relatif
  Mệnh đề quan hệ
  proposition relative
  (từ cũ, nghĩa cũ) important
  Việc quan hệ
  affaire importance
  Concerner
  Việc quan hệ đến anh
  affaire vous concernant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X