• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:05, ngày 21 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  ====='''<font color="red">/ə'brest/</font>'''=====
  ====='''<font color="red">/ə'brest/</font>'''=====
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===

  Hiện nay

  /ə'brest/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cùng hàng, sóng hàng, ngang nhau; sát nhau, sát vai, bên cạnh
  to walk abreast
  đi sóng hàng với nhau
  abreast the times
  theo kịp thời đại
  to keep abreast of (with)

  Xem keep

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sát ngang nhau
  sóng hàng
  thẳng trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X