• (Khác biệt giữa các bản)
  n (truong khoa)
  (,)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">di:n</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">di:n</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
  =====Chủ nhiệm khoa,trưởng khoa (trường đại học)=====
  =====Chủ nhiệm khoa,trưởng khoa (trường đại học)=====
  - 
  =====(tôn giáo) trưởng tu viện; linh mục địa phận=====
  =====(tôn giáo) trưởng tu viện; linh mục địa phận=====
  - 
  =====Người cao tuổi nhất (trong nghị viện)=====
  =====Người cao tuổi nhất (trong nghị viện)=====
  ::[[dean]] [[of]] [[the]] [[diplomatic]] [[corps]]
  ::[[dean]] [[of]] [[the]] [[diplomatic]] [[corps]]
  ::trưởng đoàn ngoại giao (ở nước sở tại lâu hơn tất cả các đại sứ khác)
  ::trưởng đoàn ngoại giao (ở nước sở tại lâu hơn tất cả các đại sứ khác)
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
  =====Thung lũng sâu và hẹp (đặc biệt ở trong tên địa điểm) ( (cũng) dene)=====
  =====Thung lũng sâu và hẹp (đặc biệt ở trong tên địa điểm) ( (cũng) dene)=====
  [[Category:Thông dụng]]
  [[Category:Thông dụng]]
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  =====noun=====
  +
  ===Noun===
  :[[administrator]] , [[authority]] , [[dignitary]] , [[doyen]] , [[ecclesiastic]] , [[guide]] , [[lead]] , [[legislator]] , [[pilot]] , [[president]] , [[principal]] , [[professor]] , [[senior]] , [[tack]] , [[headmaster]]
  :[[administrator]] , [[authority]] , [[dignitary]] , [[doyen]] , [[ecclesiastic]] , [[guide]] , [[lead]] , [[legislator]] , [[pilot]] , [[president]] , [[principal]] , [[professor]] , [[senior]] , [[tack]] , [[headmaster]]
  ===Từ trái nghĩa===
  ===Từ trái nghĩa===
  -
  =====noun=====
  +
  ===oun===
  :[[pupil]] , [[student]]
  :[[pupil]] , [[student]]

  02:24, ngày 19 tháng 5 năm 2011

  /di:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nhiệm khoa,trưởng khoa (trường đại học)
  (tôn giáo) trưởng tu viện; linh mục địa phận
  Người cao tuổi nhất (trong nghị viện)
  dean of the diplomatic corps
  trưởng đoàn ngoại giao (ở nước sở tại lâu hơn tất cả các đại sứ khác)

  Danh từ

  Thung lũng sâu và hẹp (đặc biệt ở trong tên địa điểm) ( (cũng) dene)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  oun

  pupil , student

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X