• (Khác biệt giữa các bản)
  (,)
  Hiện nay (02:24, ngày 19 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 15: Dòng 15:
  :[[administrator]] , [[authority]] , [[dignitary]] , [[doyen]] , [[ecclesiastic]] , [[guide]] , [[lead]] , [[legislator]] , [[pilot]] , [[president]] , [[principal]] , [[professor]] , [[senior]] , [[tack]] , [[headmaster]]
  :[[administrator]] , [[authority]] , [[dignitary]] , [[doyen]] , [[ecclesiastic]] , [[guide]] , [[lead]] , [[legislator]] , [[pilot]] , [[president]] , [[principal]] , [[professor]] , [[senior]] , [[tack]] , [[headmaster]]
  ===Từ trái nghĩa===
  ===Từ trái nghĩa===
  -
  ===oun===
  +
  ===Noun===
  :[[pupil]] , [[student]]
  :[[pupil]] , [[student]]

  Hiện nay

  /di:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nhiệm khoa,trưởng khoa (trường đại học)
  (tôn giáo) trưởng tu viện; linh mục địa phận
  Người cao tuổi nhất (trong nghị viện)
  dean of the diplomatic corps
  trưởng đoàn ngoại giao (ở nước sở tại lâu hơn tất cả các đại sứ khác)

  Danh từ

  Thung lũng sâu và hẹp (đặc biệt ở trong tên địa điểm) ( (cũng) dene)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  Noun

  pupil , student

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X