• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 39: Dòng 39:
  ::[[these]] [[technicians]] [[attend]] [[an]] [[in-service]] [[class]] [[to]] [[graduate]] [[as]] [[official]] [[engineers]]
  ::[[these]] [[technicians]] [[attend]] [[an]] [[in-service]] [[class]] [[to]] [[graduate]] [[as]] [[official]] [[engineers]]
  ::các kỹ thuật viên này theo học một lớp tại chức để lên kỹ sư chính thức
  ::các kỹ thuật viên này theo học một lớp tại chức để lên kỹ sư chính thức
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[graduated]]
   +
  *Ving: [[graduating]]
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==

  17:04, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /'grædjut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hoàn tất một chương trình học, người tốt nghiệp một trường
  a university graduate
  người tốt nghiệp đại học
  a high-school graduate
  người tốt nghiệp trung học
  a graduate in law
  cử nhân luật
  a graduate student
  người theo học chương trình cao học, nghiên cứu sinh

  Ngoại động từ

  'gr“d™ueit
  chia độ
  a thermometer graduated into Farenheit degrees
  cái cặp sốt được chia theo độ Farenheit
  Cấp bằng tốt nghiệp đại học
  to graduate the first 200 students of the Open University
  cấp bằng tốt nghiệp cho 200 sinh viên đầu tiên của Viện đại học mở rộng

  Nội động từ

  Tốt nghiệp
  to graduate in law
  tốt nghiệp về luật
  to graduate from a vocational training school
  tốt nghiệp một trường dạy nghề
  Chuyển dần dần lên
  high-schools in this city graduate from typewriters to personal computers
  các trường trung học trong thành phố này chuyển dần từ máy đánh chữ lên máy điện toán cá nhân
  these technicians attend an in-service class to graduate as official engineers
  các kỹ thuật viên này theo học một lớp tại chức để lên kỹ sư chính thức

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tốt nghiệp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chia
  phân cấp
  phân loại
  sắp xếp

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Bachelor, postgraduate, US alumnus (pl. alumni) or alumna(pl. alumnae): Even university graduates found it difficult toget a job.
  V.
  Gradate, mark, calibrate, grade, scale: Thisthermometer is graduated in increments of one tenth of a degree.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A person who has been awarded an academicdegree (also attrib.: graduate student).
  US a person who hascompleted a school course.
  V.
  A intr. take an academicdegree. b tr. US admit to an academic degree or a certificateof completion of School Studies.
  Intr. a (foll. by from) bea graduate of a specified university. b (foll. by in) be agraduate in a specified subject.
  Tr. US send out as agraduate from a university etc.
  Intr. a (foll. by to) moveup to (a higher grade of activity etc.). b (foll. by as, in)gain specified qualifications.
  Tr. mark out in degrees orparts.
  Tr. arrange in gradations; apportion (e.g. tax)according to a scale.
  Intr. (foll. by into, away) pass bydegrees.
  Graduator n. [med.L graduaritake a degree f. L gradus step]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X