• (đổi hướng từ Students)
  /'stju:dnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Học sinh đại học, sinh viên
  a medical student
  một sinh viên y khoa
  student politics
  hoạt động chính trị của sinh viên
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nữ sinh, nam sinh
  Nhà nghiên cứu (người đang nghiên cứu hoặc có một sự quan tâm đặc biệt đến cái gì)
  a student of human
  một nhà nghiên cứu nhân chủng học
  Người chăm chỉ
  a hard student
  người chăm học; người chăm làm
  Người được học bổng; nghiên cứu sinh được học bổng (ở một số trường đại học)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X