• /'grædjut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hoàn tất một chương trình học, người tốt nghiệp một trường
  a university graduate
  người tốt nghiệp đại học
  a high-school graduate
  người tốt nghiệp trung học
  a graduate in law
  cử nhân luật
  a graduate student
  người theo học chương trình cao học, nghiên cứu sinh

  Ngoại động từ

  chia độ
  a thermometer graduated into Farenheit degrees
  cái cặp sốt được chia theo độ Farenheit
  Cấp bằng tốt nghiệp đại học
  to graduate the first 200 students of the Open University
  cấp bằng tốt nghiệp cho 200 sinh viên đầu tiên của Viện đại học mở rộng


  Nội động từ

  Tốt nghiệp
  to graduate in law
  tốt nghiệp về luật
  to graduate from a vocational training school
  tốt nghiệp một trường dạy nghề
  Chuyển dần dần lên
  high-schools in this city graduate from typewriters to personal computers
  các trường trung học trong thành phố này chuyển dần từ máy đánh chữ lên máy điện toán cá nhân
  these technicians attend an in-service class to graduate as official engineers
  các kỹ thuật viên này theo học một lớp tại chức để lên kỹ sư chính thức

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chia độ, sắp xếp chia

  Xây dựng

  tốt nghiệp

  Kỹ thuật chung

  chia
  phân cấp
  phân loại
  sắp xếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X