• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (18:36, ngày 9 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (thêm)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Động từ ( + .on)===
  ===Động từ ( + .on)===
  -
  =====Cứ nhất định; khăng khăng đòi, cố nài=====
  +
  =====Cứ nhất định; khăng khăng đòi, cố nài, đeo bám, đeo đuổi=====
  =====Nhấn đi nhấn lại, nhấn mạnh (một điểm trong lập luận...)=====
  =====Nhấn đi nhấn lại, nhấn mạnh (một điểm trong lập luận...)=====

  Hiện nay

  /in'sist/

  Thông dụng

  Động từ ( + .on)

  Cứ nhất định; khăng khăng đòi, cố nài, đeo bám, đeo đuổi
  Nhấn đi nhấn lại, nhấn mạnh (một điểm trong lập luận...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X