• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (15:02, ngày 28 tháng 8 năm 2014) (Sửa) (undo)
  (Pronunciation edited)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">taɪˈtænɪk , tɪˈtænɪk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">taɪˈtænɪk <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /taɪˈtænɪk

  Thông dụng

  Tính từ

  To lớn, khổng lồ, phi thường

  Danh từ

  (hoá học) Titanic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  titan
  titanic iron ore
  quặng sắt titan
  titanic white
  bột titan trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X