• Hóa học & vật liệu

    cân API

    Giải thích EN: A scale of relative density used by the American Petroleum Institute to measure the specific gravity of liquids such as crude oil. On this scale, the larger the number, the lighter the oil, as with a light crude at 40 degrees API and a heavy crude at 20 degrees API. Giải thích VN: Một đồng hồ đo tỷ trọng tương đối sử dụng bởi Viện Hóa Dầu của Mỹ để đo tỷ trọng đặc trưng của chất lỏng như dầu thô.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X