• Xây dựng

    Thanh Aaron

    Giải thích EN: A rounded ornamental molding that is decorated with a single entwined serpent and sometimes leaves and vines. (Fromthe Biblical account of the miraculous rod used by the high priest Aaron, which he was able to change into a serpent.). Giải thích VN: Một mẫu trang trí hay mẫu đúc hình tròn được trang trí bằng một con rắn quấn quanh hay thỉnh thoảng bởi các lá, cành nho. (Theo Kinh thánh phần về cây gậy thần diệu của Aaron thì từ đó anh ta có thể biến nó thành một con rắn ).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X