• (đổi hướng từ Abetted)


  /ə'bet/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xúi làm bậy, tiếp tay làm bậy

  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X