• /is´pauz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lấy làm vợ, cưới làm vợ
  Tán thành, theo (một thuyết, một phong trào...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X