• Hóa học & vật liệu

    công suất hấp thu

    Giải thích EN: The maximum allowable vapor or liquid velocity in a packed or plate-type absorption tower at a given set of operating conditions. Giải thích VN: Lượng hơi nước cao nhất cho phép bay hơi ở tháp thu thập ở các điều kiện vận hành.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X