• /ə´lauəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể cho phép được
  Có thể thừa nhận, có thể công nhận, có thể chấp nhận

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thừa nhận được

  Xây dựng

  cho phép

  Cơ - Điện tử

  (adj) được phép, cho phép

  Cơ khí & công trình

  cho phép (ứng suất)

  Hóa học & vật liệu

  khả năng có thể

  Kỹ thuật chung

  được phép
  allowable resources
  tài nguyên được phép
  maximum allowable common mode overvoltage
  quá áp cực đại được phép
  maximum allowable concentration (MAC)
  nồng độ được phép cực đại
  maximum allowable normal mode overvoltage
  quá áp cực đại được phép
  Percent Defective Allowable (PDA)
  phần trăm khuyết tật được phép
  thừa nhận được
  allowable coordinates
  tọa độ thừa nhận được

  Kinh tế

  có thể chấp nhận
  có thể cho phép
  có thể được cho phép
  có thể thừa nhận
  được miễn thuế
  hạn mức (sản xuất dầu hỏa)

  Địa chất

  tải trọng cho phép

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X