• Hóa học & vật liệu

    dầu hấp thụ

    Giải thích EN: A light oil that is used to absorb certain components from a gas and vapor mixture, as in the absorption of gasoline from wet natural gas. Thus, absorption gasoline. Giải thích VN: Một loại dầu nhẹ dùng để hấp thụ các thành phần nhất định của hỗn hợp gồm một chất khí và hơi nước, ví dụ như trong việc hấp thụ xăng từ khí ẩm tự nhiên. Do vậy, nó cũng có tên là Xăng hút ẩm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X