• /ə´dɔpʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhận làm con nuôi, nghĩa dưỡng
  Sự theo, sự làm theo (phương pháp...)
  Sự chấp nhận, sự thông qua

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X