• /ædˈvaɪzəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nên, thích hợp, đáng theo
  it is only advisable to do what is allowed by the law
  chỉ nên làm điều gì mà pháp luật cho phép


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X