• (đổi hướng từ Airflow)

  Kỹ thuật chung

  dòng khí
  air flow meter
  lưu lượng kế dòng khí
  air flow rate
  tốc độ dòng khí
  air flow requirements
  nhu cầu dòng khí
  cooling air flow
  dòng khí lạnh
  refrigerating air flow
  dòng khí lạnh
  dòng không khí
  air flow diffusion
  khuếch tán dòng không khí
  air flow direction
  hướng dòng không khí
  air flow mixing
  hòa trộn dòng không khí
  air flow sensor
  bộ cảm biến dòng không khí
  air flow sensor
  đầu cảm do dòng không khí
  air flow sensor
  đầu cảm đo dòng không khí
  cooled air flow
  dòng không khí lạnh
  discharge air flow
  dòng không khí cấp
  even air flow distribution
  phân bố đồng đều dòng không khí
  exhaust air flow
  dòng không khí thải
  forced air flow
  dòng không khí cưỡng bức
  horizontal air flow
  dòng không khí thổi ngang
  intake air flow
  dòng không khí hút
  leakage air flow
  dòng không khí rò lọt
  leakage air flow
  dòng không khí thẩm thấu
  multijet air flow
  dòng không khí nhiều tia
  outdoor intake air flow
  dòng không khí bên ngoài vào
  rate of air flow
  tốc độ dòng không khí
  return air flow
  dòng không khí hồi
  supply air flow
  dòng không khí cấp
  two-directional air flow
  dòng không khí hai hướng
  luồng gió
  intake air flow
  luồng gió hút
  rate of air flow
  tốc độ luồng gió
  rate of coolant air flow
  tốc độ luồng gió làm lạnh
  rate of coolant air flow
  tốc độ luồng gió lạnh cần thiết
  refrigerating air flow
  luồng gió lạnh
  luồng khí
  air flow meter
  cảm biến lưu lượng khí
  cooling air flow
  luồng khí lạnh

  Xây dựng

  luồng gió

  Địa chất

  luồng không khí (thông gió)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X